General Zhao Zi Long on Horseback Saves His Master

General Zhao Zi Long on Horseback Saves His Master: General Zhao Zi Long On Horseback Saves His Master All By Himself /Various

$27.87 $33.99

Artist: General Zhao Zi Long on Horseback Saves His Master
Title: General Zhao Zi Long On Horseback Saves His Master All By Himself /Various
Product Type: VINYL LPTracks:
1.1 Ba Hwang Gia Bei (Emperor Ba Hwang Bids Farewell to His Concubine) - Mei Lan Fang
1.2 Teochew Opera (Tiger1048D) - Zhong Zheng Shun Xiang Ban
1.3 Cantonese Recording (Hindenburg V241) - Xia Hong Xin
1.4 Clipper1016A - Bai Ju Rong
1.5 Regal5002C - Fukien Opera
1.6 Oriental 5028A - Bai Ju Rong
1.7 Teochew Opera (Pagoda V3912A) - Old Choy Bo Fung Troupe
1.8 Columbia57700G - Cantonese Opera
1.9 Tio Mou Seng Tong Sok (Man Trapped in Snow) [Odeon227136A] - Lao Gek Chuong Hiang
1.10 Instrumental (Ai-Guo (Patriotism) 5318A) - Amoy Opera from Fujian
1.11 Romantic Song ; Buddha Sutra (Golden Star 526D) - Ho Fei Fan ; Fong Yim Fun
1.12 General Zhao Zi Long, on Horseback, Saves His Master All By Himself (Num Sing2003C) - Lai Chui Hsa ; LI Yan Ping

Recommended items

Recently viewed