Various Artists: Anthology of Folk Music: Circa / Various

Various Artists: Anthology of Folk Music: Circa / Various
Title: Anthology of Folk Music: Circa / Various
Label: Melodiya
Product Type: COMPACT DISCSTracks:
1.1 Isl'yamy
1.2 Inaruk'uey K'afa
1.3 Dzelyk'ue H'upyeh
1.4 Chebekh'an Zefakiu
1.5 Kh'ag'eoodjim I Zefakiu
1.6 Gukhlher
1.7 Pshchymazytkh'e
1.8 Kh'akul'yash
1.9 Mezguashch
1.10 K'azhykh'
1.11 Guschya Uered
1.12 Memryk'om Iored
1.13 Abredj Nukh' I K'afee
1.14 Zag'el'at
1.15 Sermakhuay
1.16 Oshch Nakh'i Synakh'dakh
1.17 L'yag'unyg'a Uered
1.18 K'erek'amyl
1.19 Veg'uedze I Uered
1.20 Merzokheya K'afe
1.21 Nart K'afe
1.22 Nart K'afe
1.23 Nart K'afe
1.24 Lashyn Nartyzh'khem Yakhuousee
1.25 Bedynok'uee Nart Ahasem K'oklkee
1.26 Sosryk'ueeree Tlotireshree Zozaooee

Various Artists: Anthology of Folk Music: Circa / Various

Regular price Sale price $17.47 $18.99
Product-type:CD
/
Tax included.

Recently viewed