Yoshiko Sai

Yoshiko Sai: Mikko

$22.34 $25.98
Product Type: VINYL LP
Artist: Yoshiko Sai

Title: Mikko
Label: Bamboo
Product Type: VINYL LPTracks:
1.1 Theme Kaasama No Uta (Mother's Song)
1.2 Kagami Jigoku (Hell of Mirrors)
1.3 Haru (Spring)
1.4 Kinu No Michi (Silk Road)
1.5 Hito No Inai Shima (Desert Island)
1.6 Nemuri No Kuni (Land of Sleep)
1.7 Tenshi No Yoni (Like An Angel)
1.8 Hyoryusen (Ship Adrift)
1.9 Mikko (Stowing Away)

Recently viewed