Theresa Calpotura: Kanta Filipina

Theresa Calpotura: Kanta Filipina
Title: Kanta Filipina
Label: CD Baby
Product Type: COMPACT DISCS

Filipino compositions, arrangements and transcriptions.

Tracks:
1.1 Maglalatik (Coconut Meat Gatherers)
1.2 Paalam Sa Pagkadalaga (Farewell to Maidenhood)
1.3 Batikusan (Skirmish)
1.4 Tahip - Puso (Fluttering Heart)
1.5 Parang Kahapon Lamang (It Seems Only Yesterday)
1.6 Mutya NG Pasig (Maiden of the Pasig River)
1.7 Talagad (Merciful)
1.8 Marangal Na Dalit NG Katagalugan (Noble Air of the Tagalog Nation)
1.9 Sa Umaga (In the Morning)
1.10 Pastores a Belen (Shepherds to Bethlehem)
1.11 Sa Pinto NG Langit (At Heaven's Door)
1.12 Pandangguhan (Dancing the Fandango)

Theresa Calpotura: Kanta Filipina

Regular price Sale price $11.94 $12.98
Product-type:CD
/
Tax included.

Recently viewed