Various Artists

Various Artists: Rough Guide to Scottish Music (3rd Edition) / Various

$12.88 $14.98
Product Type: CD
Artist: Various Artists

Title: Rough Guide to Scottish Music (3rd Edition) / Various
Label: World Music Network
Product Type: COMPACT DISCSTracks:
1.1 Latha Math
1.2 Katie Cruel
1.3 Butcher Boy
1.4 Scariest Room
1.5 Sìos Dhan An Abhainn (Down in the River to Pray)
1.6 Tinsel Show
1.7 Ebba Brahe/Kilmartin Glen Campsite
1.8 Paper Trench
1.9 Òran Dhomhnaill Phàdraig (Song for Donald Peter)
1.10 Ae Fond Kiss
1.11 Mogaisean
1.12 Pigeon Song
1.13 Still We Dance on
1.14 Faca Sibh Raghaill Na Ailean?
1.15 Cut Me Off
1.16 Tuathal
2.1 CLÒ Mhic Ille Mhìcheil [*]
2.2 Fhleasgaich Oig As Ceanalta [*]
2.3 DTS Set [*]
2.4 Mo Chailin Dìleas Donn [*]
2.5 Puirt a Beul [*]
2.6 Dòmhnall Nan Dòmhnall [*]
2.7 Nameless Clan [*]
2.8 Cumha Coire Cheathaich [*]
2.9 Bha Mo Leannan Ann [*]
2.10 Para Handy Set: Mrs John MacColl/Pipe Major Jimmy McGregor/Inspector Do
2.11 Ghràidh An Tig Thu? [*]
2.12 Harpie Set Riona's Trip to Ulva: Riona's Trip to Ulva/Dannsa Kondyker [
2.13 S Truagh Nach D Rugadh Dall Mi [*]

Recently viewed