Caneuon Rhys Jones / O.S.T.

Caneuon Rhys Jones / O.S.T.: Caneuon Rhys Jones (Original Soundtrack)

$19.77 $22.99
Product Type: CD

Title: Caneuon Rhys Jones (Original Soundtrack)
Label: Sain
Product Type: COMPACT DISCSTracks:
1.1 O Gymru - Cantorion Colin Jones - Cantorion Colin Jones
1.2 Dal Ein Tir - Bryn Terfel ; Rhys Meirion - Bryn Terfel ; Rhys Meirion
1.3 Gloria - Cor y Glannau - Cor y Glannau
1.4 Y Clychau - Leah Owen ; Parti'r Ynys - Leah Owen ; Part'r Ynys
1.5 Tan Glyndwr - Meibion Menlli - Meibion Menlli
1.6 Cilfan y Coed - Trystan Llyr Grifiths - Trystan Llyr Grifiths
1.7 Caryl - y 4O5'S - y 4O5'S
1.8 Arian, Arian - Cor Theatr Clwyd - Cor Theatr Clwyd
1.9 Carnedd Yw'r TWR - Cantorion Gwalia - Cantorion Gwalia
1.10 Yr Hen Win - Cor y Glannau - Cor y Glannau
1.11 Digon I Mi - Rhydian Jenkins - Rhydian Jenkins
1.12 Emyn O Fawl - Cor Theatr Clwyd - Cor Theatr Clwyd
1.13 Bwthyn Gwyn - Parti'r Ffynnon - Part'r Ffynnon
1.14 Y Ddraenen Wen - Aled Wyn Davies - Aled Wyn Davies
1.15 Tapestri - Meiibion Menlli - Meibion Menlli
1.16 Dros y Gorwel - Steffan Rhys Hughes ; Ceri Haf Roberts - Steffan Rhys Hughes ; Ceri Haf Roberts
1.17 Af, Af Yn Ol - Cor Theatr Clwyd - Cor Theatr Clwyd
1.18 O Gymru - Jane Evans ; Diliau Dyfrdwy - Jane Evans ; Diliau Dyfrdwy

Recently viewed