Kitsos Haridis: Lament In A Deep Style 1929-1931

Kitsos Haridis: Lament In A Deep Style 1929-1931
Title: Lament In A Deep Style 1929-1931
Label: Third Man Records
Product Type: VINYL LPTracks:
1.1 Skaros
1.2 Dipli Gaida
1.3 Zagorisio
1.4 Gekas Epirotiko
1.5 Frasha
1.6 Delvino Kai Tsamourgia
1.7 Mirologi in Do
2.1 Skaros Epirotiko
2.2 Gaida
2.3 Verginada
2.4 Arvanitiko
2.5 Potamia
2.6 Stroto Pogonisio
2.7 Mirologi Arvantiko

Kitsos Haridis: Lament In A Deep Style 1929-1931

Regular price Sale price $19.30 $20.98
Product-type:VINYL LP
/
Tax included.

Recently viewed