Various Artists

Various Artists: Classical Chinese Folk Music

$15.57 $18.99
Product Type: CD
Artist: Various Artists

Artist: Various Artists
Title: Classical Chinese Folk Music
Product Type: COMPACT DISCSTracks:
1.1 Zi Zhu Diao (Purple Bamboo Melody) - Chen Dacan
1.2 Yu Ge (Song of the Fisherman) - Li He
1.3 Jiang He Shui (Rivers and Streams) - Chen Dacan
1.4 Wu Bang Zi - Li He
1.5 Sai Ma (Horse Races) - Chen Dacan
1.6 Springtime on the Tianshan Mountains - Cheng Yu
1.7 Gu Xiang (My Home Town) - Chen Dacan
1.8 Huan Le Ge (Happy Song) - Li He
1.9 Liang Xiang (Beautiful Evening) - Chen Dacan
1.10 Chun Dou Xiang Jiang (Spring Comes to Xiang River) - LI He
1.11 Er Quan Ying Yue (Spring Water Reflects the Moon) - Chen Dacan
1.12 Flowing Water from the High Mountain - Cheng Yu
1.13 Feng Shou (Bumper Harvest) - Chen Dacan
2.1 Mu Min Xin Ge - LI He
2.2 Ping Hu Qiu Yue (Still Lake Under the Autumn Moon) - Chen Dacan
2.3 Guo Sou Xing (A Trip to Guo Sou) - LI He
2.4 San Liu (Three and Six) - Chen Dacan
2.5 In the Evening of the Torch Festival - Cheng Yu
2.6 E Ma Yao Ling (Hungry Horses Ringing Bells) - Chen Dacan
2.7 XI Xiang Fen (Happy Reunion) - LI He
2.8 Han Gong Qui Yue (Autumn Moon at the 'Han' Palace) - Chen Dacan
2.9 Three Ancient Tunes from Yenzhou:The Moon High in the Sky/Appreciation of Plum Blossom By Winter... - Cheng Yu
2.10 Zo XI Kou: The Wedding/The Cry of Separation/Departure/Hope - Li He
2.11 XI Yang Yang - Chen Dacan

Recommended items

Recently viewed